Toestemming inzage gegevens

Geachte heer, mevrouw

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende: sinds een tijd bestaat de mogelijkheid om patiëntengegevens van het ene computersysteem te bekijken vanuit het andere. Bijvoorbeeld: Als u de huisartsenpost bezoekt, dan kan de dienstdoende arts aldaar, als u dat goed vindt tenminste, uw gegevens in Noordwest ziekenhuisgroep Alkmaar of Den Helder bekijken. Maar ook een selectie van de gegevens die uw eigen huisarts over u heeft vastgelegd. Ook de dienstdoende apotheek of de ziekenhuisapotheek in Alkmaar of Den Helder heeft inzage in uw gegevens, namelijk de medicatiegegevens die de apotheek waar u bent ingeschreven heeft vastgelegd. Dan gaat het om de lijst van medicijnen die u gebruikt maar ook om een eventuele allergie voor een geneesmiddel.

Heel handig, maar… uw toestemming is nodig. Toestemming aan de huisarts, de apotheek en aan ziekenhuizen. Zonder uw toestemming mogen deze gegevens niet meer beschikbaar worden gesteld (in het verleden gebeurde dat vaak al wel, en was dat ook toegestaan, behalve als u bezwaar had gemaakt).

Als huisarts vind ik het belangrijk dat onze waarnemer in de vakanties en tijdens diensten op de huisartsenpost uw gegevens kan bekijken. Welke belangrijke ziektes u hebt, welke allergieën, welke medicatie u gebruikt en wat er eventueel in de voorafgaande weken is gebeurd. Ik zou het daarom erg waarderen als u mij, uw apotheek, en ziekenhuis uw toestemming wilt geven voor het geven van inzage.

Hoe doet u dat?

U kunt het regelen bij de balie. De assistente heeft een formulier wat u kunt invullen en een brochure waarin precies staat waarvoor u toestemming geeft. U kunt het ook regelen via internet, op www.ikgeeftoestemming.nl 
U vindt op deze site ook uitleg over de toestemming.  Als u toch bezig bent op de site, denkt u dan ook aan uw apotheek?

Met vriendelijke groet, mede namens de assistenten en praktijkondersteuners,

E.S.Nikulina, huisarts

N.G. de Jong, huisarts