Klachten

Informatie over klachtenprocedure

Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken in onze praktijk of kritiek heeft over de werkwijze of bejegening, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

U kunt dit kenbaar maken middels  een mailtje, een telefoontje of een direct gesprek met de persoon in kwestie. Wij waarderen het wanneer u ons de gelegenheid geeft van uw klacht te leren en onze organisatie daarmee de kans geeft om de zorg te verbeteren. Wij kunnen dan samen met u zoeken naar een verbetering of oplossing.

Klachtenformulier

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van HKN huisartsen.

Op de website www.hknhuisartsen.nl kunt u het concept klachten reglement 2017 en afhandeling klachtenprocedure inzien (onder het kopje over HKN, uw mening, klachten).

Telefonisch
0223-670 461

Via de website
www.hknhuisartsen.nl

Per e-mail
info@hknhuisartsen.nl

Per brief
HKN Huisartsen
Postbus 399
1740 AJ  SCHAGEN

Natuurlijk hopen we dat we uw klacht in een vroeg stadium samen met u kunnen oplossen!

Vriendelijke groet, team huisartsenpraktijk de Jong en Nikulina