Zorgprogramma’s

Uw Chronische ziekte, ook onze zorg

www.hknhuisartsen.nl/zorgprogrammas

Inleiding

U bent in de huisartsenpraktijk bekend met Diabetes Mellitus type 2, COPD of ( een verhoogd risico op ) hart- en vaatziekten. Om u beter te kunnen ondersteunen bij uw chronische ziekte werken alle zorgverleners samen in een zorggroep. Wij maken goede afspraken met elkaar, maar ook met u. Deze afspraken worden vastgelegd in zorgprogramma’s. Deze folder beschrijft op welke manier wij met u en met elkaar samenwerken bij uw behandeling.

Wat is een chronische ziekte?

Wanneer een ziekte langdurig aanwezig is en er geen kans is op volledig herstel, spreekt men van een chronische ziekte. Diabetes, COPD en hart- en vaatziekten zijn voorbeelden van chronische ziekten.

Het hebben van een chronische ziekte brengt beperkingen met zich mee. Elke dag, voor de rest van uw leven, zult u als mens met een chronische ziekte keuzes moeten maken en beslissingen moeten nemen met betrekking tot uw gezondheid en kwaliteit van leven. Er wordt van u gevraagd uw leven te veranderen. Uw huisarts en praktijkondersteuner kunnen u hierbij ondersteunen. Door het geven van informatie wordt u geholpen bij het ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om het heft in eigen handen te kunnen nemen.

Wat is een zorggroep?

Uw huisarts maakt deel uit van de zorggroep van HKN huisartsen. Binnen de zorggroep werken huisartsen samen met andere gespecialiseerde zorgverleners zoals praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten en specialisten. Met elkaar en met de zorgverzekeraar worden afspraken gemaakt over de zorg voor patiënten met een ( verhoogde kans op een ) chronische ziekte.

Wat is een zorgprogramma?

Een zorgprogramma beschrijft het zorgaanbod voor een specifieke, grote groep patiënten. Uw ziekte vraagt om langdurig advies en zorg van verschillende deskundigen. De zorggroep vindt het belangrijk dat de zorgverleners samen goede afspraken maken over de zorg die wordt geleverd. In het zorgprogramma staat het leren omgaan met uw ziekte centraal. Op de website www.hknhuisartsen,nl vindt u meer informatie over de zorgprogramma’s voor Diabetes Mellitus type 2, COPD en Cardiovasculair Risicomanagement ( CVRM)

Waaruit bestaat het behandelteam in uw zorggroep?

 • Uzelf, als patiënt
 • Uw huisarts, als eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt
 • De doktersassistente, uw eerste contact als u uw huisarts nodig heeft
 • De praktijkondersteuner (een specifiek opgeleide verpleegkundige bij uw huisarts), voor de uitvoering van een aantal vastgelegde behandelingen en controles
 • De apotheek, voor bewaking en levering van uw medicijnen
 • De diëtiste, voor begeleiding bij het bepalen van het voedingspatroon dat uw gezondheid het beste ondersteunt
 • De fysiotherapeut, voor ondersteuning bij het optimaliseren van uw manier van bewegen
 • De podotherapeut, voor de behandeling van eventuele voetklachten als gevolg van uw ziekte
 • De pedicure, voor de verzorging van uw voeten
 • Starlet, voor bloedafname en het maken van fundusfoto’s ( oogfoto’s)
 • Specialisten zoals internisten, cardiologen, longartsen en oogartsen, voor een specialistisch oordeel wanneer uw huisarts van mening is dat dit nodig is voor uw behandeling

Welke concrete zorg biedt onze zorggroep?

 • De standaard aanbevolen controles door de huisarts en praktijkondersteuner
 • Het individueel zorgplan, waarin samen met u de persoonlijke behandeldoelen worden beschreven met de acties die nodig zijn om deze doelen te behalen
 • Begeleiding bij het stoppen met roken
 • Verwijzing naar diëtiste, pedicure, podotherapeut of andere deskundigen
 • Voor mensen met diabetes het groepseducatieprogramma PRISMA

Hoe onderhouden we contact met u tijdens uw behandelperiode?

Uw huisarts of praktijkondersteuner is altijd uw eerste aanspreekpunt. Buiten de openingstijden van uw huisartsenpraktijk belt u bij problemen met de huisartsenpost.

Met de zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling maakt u afspraken over controlemomenten. Zorgverleners rapporteren hun bevindingen in het Keten Informatie Systeem ( KIS)  genaamd CareSharing. Het KIS draagt bij aan een goede communicatie tussen zorgverleners met betrekking tot uw behandeling.

Wat betekent het voor uw privacy?

De geregistreerde gegevens in het KIS worden gebruikt voor uw eigen behandeling. Uitsluitend wanneer u toestemming geeft aan andere zorgverleners dan uw huisarts of praktijkondersteuner, mogen zij inzage hebben in uw medisch dossier. De zorgverlener krijgt alleen die informatie te zien die voor zijn/haar deel van de behandeling relevant is. De zorggroep kan gegevens verzamelen van alle patiënten met dezelfde chronische ziekte. Deze informatie wordt gebruikt voor het meten van de kwaliteit van zorg. De gegevens zijn niet te herleiden naar de individuele patiënt. Het verzamelen van gegevens gebeurt zorgvuldig en volgens de wetten en regels rondom privacy. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens? Meld het uw huisarts.

Wat kunt u doen met een klacht?

Wij doen natuurlijk ons best om u zo goed mogelijke zorg te bieden. Mocht u niet tevreden zijn, dan horen wij dit graag. Neem zo snel mogelijk contact op met de betreffende zorgverlener. Indien dit niet leidt tot de gewenste oplossing, dan kunt u contact opnemen met HKN Huisartsen. Het klachtenreglement is in te zien op onze website.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

HKN Huisartsen
Postbus 399,  1740AJ Schagen
Tel: 0223-670461
Email: info@hknhuisartsen.nl
www.hkhuisartsen.nl