Werkzaamheden assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.

Zij maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en schrijft herhaalrecepten uit, ook geeft zij uitslagen door van röntgenfoto’s, urine- of bloedonderzoek. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en gezondheidsproblemen.

De assistente is net als uw huisarts verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. De assistente heeft dagelijks een eigen spreekuur, zij heeft een speciale opleiding genoten om kleine verrichtingen te kunnen doen.

Spreekuur assistente: dagelijks van 11.00 – 12.00 uur (soms ook ’s middags)

U dient hiervoor een afspraak te maken (dagelijks tussen 8.00 –10.00 uur/ 11.00 – 12.00 uur)

Hieronder een lijst met de meest voorkomende werkzaamheden:

 • Het meten van de bloeddruk of aankoppelen van 24 uur bloeddruk meting
 • Aanstippen van wratten
 • Wondverzorging
 • Oren uitspuiten
 • Injecties
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine-onderzoek   (urine inleveren vóór 09.30 uur)
 • Suikercontrole
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Tapen van de enkels
 • Verstrekken van informatiefolders
 • MMSE onderzoek ( geheugenonderzoek/ vroegtijdig opsporing dementie)
 • Enkel/Arm Index (onderzoek naar doorstroming vaatsysteem)
 • ECG of holter ECG