Praktijkondersteuning

In de huisartsenpraktijk werken, 1 verpleegkundig specialist, 3 praktijkondersteuners somatiek en 1 praktijkondersteuner GGZ.

Annet, verpleegkundig specialist; Anja, Evelien, Marijke praktijkondersteuner somatiek; Nikky praktijkondersteuner GGZ

De verpleegkundig specialist heeft een HBO Master opleiding gevolgd en beschikt over brede medische kennis en vaardigheden. Zij kan en mag zelfstandig patiënten onderzoeken, diagnoses stellen, behandelen en begeleiden. Zij ondersteunt de huisarts met,  spreekuren en visite’s

De praktijkondersteuner is een verpleegkundige die een aanvullende HBO opleiding heeft gedaan om de huisarts te kunnen ondersteunen. De ondersteuning bestaat uit;  uitvoering van taken rond de zorg voor chronisch zieke patiënten, het ontwikkelen van zorgprogramma’s en het uitvoeren van management taken. De praktijkondersteuner heeft een ondersteunende functie bij de zorg voor – en de begeleiding van patiënten met o.a. diabetes mellitus, hoge bloeddruk, longproblematiek, hart- en vaatziekten, begeleiding bij stoppen met roken, begeleiding bij leefstijl en beweging, ouderenzorg.

De praktijkondersteuner draait zelfstandig spreekuren voor deze groep patiënten.

Daarnaast doet de praktijkondersteuner:

  • Onderzoek waaronder ambulante bloeddrukmeting en een longfunctie test.
  • Jaarlijkse medicatie controles waaronder ook de baxter controle.
  • Verwijzingen  indien nodig naar onder meer een diëtiste, pedicure, podotherapeut, oogarts
  • Legt zij  namens de huisarts huisbezoeken af en doet kleine verrichtingen in de thuissituatie zoals oren uitspuiten en wondbehandeling.
  • De praktijkondersteuner GGZ heeft een ondersteunende functie bij de zorg voor- en begeleiding van patiënten met onder meer depressieve klachten, somberheid, verstoorde rouw, burn-out, gedragsproblemen

Patiënten worden door de huisarts doorverwezen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner.

Afspraken kunnen via de assistente gemaakt worden.