Praktijkondersteuning

In de huisartsenpraktijk werken, 1 verpleegkundig specialist, 3 praktijkondersteuners Somatiek en 1 praktijkondersteuner GGZ.

Annet, verpleegkundig specialist

Anja, Evelien, Marijke praktijkondersteuner Somatiek

Nikky praktijkondersteuner GGZ

De verpleegkundig specialist heeft een HBO Master opleiding gevolgd en beschikt over brede medische kennis en vaardigheden. Zij kan en mag zelfstandig patiënten onderzoeken, diagnoses stellen, behandelen en begeleiden. Zij ondersteunt de huisarts met,  spreekuren en visite’s

De praktijkondersteuner Somatiek is HBO geschoold en  gespecialiseerd in de behandeling van chronisch zieke patiënten met Diabetes (suikerziekte), Hartproblemen, COPD (longemfyseem) en Astma. Ook is zij gespecialiseerd in wondzorg en begeleiden ouderen. Zij heeft een eigen spreekuur en doet huisbezoeken.

De praktijkondersteuner GGZ heeft een ondersteunende functie bij de zorg voor- en begeleiding van patiënten met onder meer depressieve klachten, somberheid, verstoorde rouw

Patiënten worden door de huisarts doorverwezen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner.

Afspraken kunnen via de assistente gemaakt worden.